Video con recomendacións do Goberno de Francia para minimizar a exposición electromagnética

[Recibimos este video de EQSDS]

 

Video con recomendaciones del Gobierno de Francia para minimizar la exposición electromagnética:

https://www.youtube.com/watch?v=ugUbmC7RpEo

 

Área de Comunicación.
Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud. (EQSDS)
www.electroyquimicosensibles.org

 

proxecto fiare galiza