Especial compostaxe


1. O SOLO E A SUA MATÉRIA ORGÁNICA.

O solo é o resultado da interacción do clima, e dos seres vivos sobre o
material xeolóxico da terra. Está composto de material xeolóxico disgregado
(terra), matéria orgánica en descomposición, aire, auga e unha miríada de seres
vivos (insectos, raices das plantas, fungos vermes, bactérias, etc).
Estes elementos están intimamente misturados entre si, formando un sistema que
evoluciona cara unha maior complexidade, puidendo sufrir episódios regresivos

¿Poderías deixar de comprar durante un ano?

Son miles de persoas desde 2005 as que aceptaron o reto de non comprar nada novo durante unha ano como parte da súa forma de entender a vida. Fanse chamar "The compacts".

A idea xurdiu dun grupo de amigos en San Francisco fartos de tanto consumismo. Crían que non eran necesarias tantas cousas e que tanto consumo era insostenible para o medio ambiente.

¿Por qué ser vegano?

VEGANISMO

A filosofía dos dereitos animais.

1- Racional

O futuro do planeta depende moito máis do noso consumo que das urnas.

A alimentación é un dereito humano básico.
Toda-las persoas deben ter acceso a alimentos sans, nutritivos e culturalmente apropiados, en cantidade e calidade suficientes para levar unha vida sa.

Algúns alimentos conteñen produtos perjudiciales para a nosa saúde

Esixe unha lei contra a madeira ilegal

Greenpeace lanza unha campaña de recollida de firmas para crear unha lei que garantice un uso sostible dos recursos forestais.

As cooperativas de consumo: unha forma de economía

AS COOPERATIVAS DE CONSUMO : UNHA FORMA DE ECONOMíA

1. A Economía Social
2. ¿Que é unha cooperativa ?
3. As orixes
4. A cooperativa de consumo.

-------------------------------------------------------------------------------
1. A Economía Social
Economía  baseada na solidariedade creando riqueza colectiva e apoio mutuo.

¿Qué é unha cooperativa?

A cooperativa é unha sociedade de capital variable que, a través do exercicio de actividades socioeconómicas, desenvolve unha empresa de propiedade conxunta de todos os socios. A súa finalidade consiste en prestar servizos e satisfacer necesidades e aspiracións dos seus socios, mediante a súa participación activa e en interese pola comunidade. Contan cunha estrutura e xestión democráticas, en réxime de libre adhesión e baixa voluntaria, distribuíndose os resultados económicos en función da actividade cooperativizada realizada.

¿Por qué facerme socia/o da cooperativa?


Estas son algunhas consideracións sobre a actividade que levamos a cabo. Existen moitos motivos para sumarse a iniciativas como ésta. Lembra que Árbore é absolutamente independiente de partidos políticos, sindicais, etc.

ÁRBORE NON É MÁIS QUE UNHA SUMA DE PERSOAS INTERESADAS EN MELLORALA SOCIEDADE NA QUE VIVIMOS.

 

proxecto fiare galiza