As cooperativas de consumo: unha forma de economía

AS COOPERATIVAS DE CONSUMO : UNHA FORMA DE ECONOMíA

1. A Economía Social
2. ¿Que é unha cooperativa ?
3. As orixes
4. A cooperativa de consumo.

-------------------------------------------------------------------------------
1. A Economía Social
Economía  baseada na solidariedade creando riqueza colectiva e apoio mutuo.

¿Qué é unha cooperativa?

A cooperativa é unha sociedade de capital variable que, a través do exercicio de actividades socioeconómicas, desenvolve unha empresa de propiedade conxunta de todos os socios. A súa finalidade consiste en prestar servizos e satisfacer necesidades e aspiracións dos seus socios, mediante a súa participación activa e en interese pola comunidade. Contan cunha estrutura e xestión democráticas, en réxime de libre adhesión e baixa voluntaria, distribuíndose os resultados económicos en función da actividade cooperativizada realizada.

¿Por qué facerme socia/o da cooperativa?


Estas son algunhas consideracións sobre a actividade que levamos a cabo. Existen moitos motivos para sumarse a iniciativas como ésta. Lembra que Árbore é absolutamente independiente de partidos políticos, sindicais, etc.

ÁRBORE NON É MÁIS QUE UNHA SUMA DE PERSOAS INTERESADAS EN MELLORALA SOCIEDADE NA QUE VIVIMOS.

 

proxecto fiare galiza