Mitos sobre o comercio xusto

Desmentindo mitos sobre o comercio xusto.

Levántasche, corres a cortina para que entre a luz, almorzas té ou café con cereales, vístesche, fas a cama, colles a comida do mediodía se é que non volves comer a casa e márchasche ao traballo ou a estudar. Como moito pasou unha hora pero na túa vida xa interviñeron moitos produtos de consumo, pero ¿de consumo consciente?

Falsos mitos e ideas a ter en conta:

Compostaxe caseiro

Compost: es un abono orgánico obtenido a partir de
la descomposición aerobia (en presencia de oxígeno) por la acción de
millones de microorganismos, de la parte orgánica de los residuos de
origen animal o vegetal. Es un producto estable, de olor agradable.

Compostaje: Técnica por la cual la materia orgánica
es descompuesta de forma controlada imitando los procesos naturales de
fermentación termófila para producir humus, convirtiéndose en un
producto válido parar abonar suelos y plantas. Es una forma de
reciclaje.

¿Se tiveras que elexir entre un envase de cristal, plástico, lata, ou brik, cal escollerías?

O mellor envase é o de cristal, pois este material é infinitamente reciclable. Os envases podense lavar e reutilizar, e en caso de vertido non causa ningún dano o medio ambiente.

Os envases de plástico, porceden do petróleo, tardan moito tempo en degradarse e contaminan o medio, na súa conbustión producen dioxinas, e libre no medio, en moitos casos causan a morte ós animais, a súa reciclaxe é complexa e os xestores deste residuo optan moitas veces por enterralos en vertedoiros ou queimalos para producir electricidade (chamanlle valorización).

Cooperativismo como base de la felicidad

Fundamentos biológicos e históricos

O campesiñado produce alimentos, os agrocombustibeis xeran fame e pobreza

A actual onda masiva de investimento na produción de enerxía baseada no cultivo e procesamento industrial de materias vexetais como o millo, a soia, a palma aceiteira, a cana de azucre, etc., non resolverá nen a crise climática nen a enerxética. Así mesmo, traerá desastrosas consecuencias sociais e ambientais. Cría unha nova e moi seria ameaza sobre a produción de alimentos polos pequenos campesiños e o logro da soberanía alimentaria da poboación mundial.

A lista dos máis ricos do mundo

Para ollar as cousas con un pouquiño máis de perspectiva, calquera de nós pode comprobar en que posto está dentro da lista das persoas máis ricos do mundo.

O asociacionismo cooperativo

¿Qué é a intercooperación?
 

A intercooperación ou cooperación entre cooperativas se define como o seguinte principio: "As cooperativas serven ós seus socios e socias o máis eficazmente posible e fortalecen o movemento cooperativo traballando conxuntamente a nivel local, rexional, nacional e internacional".

A intercooperación é sinónimo de maiores servicios, maior fortaleza, maior capacidade de xeración de postos de traballo. 


¿Por qué intercooperar?

The Meatrix

Clicea nas imaxes e descubre The Meatrix:

The Meatrix I:

The Meatrix II:

Para los hijos de tus hijos

Mediante la página www.paraloshijosdetushijos.org se pretende lanzar
una campaña para concienciar a la población de la crisis energética
actual y sus posibles soluciones, sirviendo a la vez de análisis de
estas. Más que contra-publicidad frente a la campaña de Endesa (del

 

proxecto fiare galiza