«La agricultura ecológica no debe entrar en las grandes redes de distribución»

Román Bengoa es presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de Euskadi y presidente dela asociación vizcaina de productos ecológicos Lurreko.

Román Bengoa es la cabeza visible del nuevo Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, que entra en funcionamiento un año después de que fuera aprobado por el Gobierno de Lakua. Tras catorce años dedicado a la producción de frutas y hortalizas ecológicas, es optimista «si nos unimos y aprovechamos el momento».

Transxenicos

Os transxenicos son organismos creados artificialmente en laboratorio, ao introducir xenes dunhas especies noutras. Así se obteñen seres vivos que non existirían de forma natural. é un experimento a grande escala cunha tecnoloxía chea de efectos imprevistos e non desexados.
Ameazan a nosa saúde: Falta investigación para coñecer todos os danos que poden ocasionar, polo que algúns cultivos autorizados prohibíronse posteriormente. Provocan novas alerxias e resistencia a antibióticos. Varios estudos demostran problemas de fertilidade, toxicidade en ril e fígado.

Non quero transxénicos

Papel reciclado - a mellor opción

O papel reciclado segue sendo a mellor opción dende o punto de vista ambiental. A súa calidade hoxe en día é sorprendente e non ten por que rexeitarse para o uso externo. Máis ben ao contrario: ao usalo demostra o seu compromiso co medio ambiente e participa activamente na protección dos nosos recursos.

Á hora de elixir un papel, os dous criterios máis importantes que hai que ter en conta polo seu impacto ambiental son a procedencia da fibra e o método de blanqueo.

Procedencia da fibra:

As grandes superficies

As grandes superficies e/ou as grandes distribuidoras de alimentación están
a provocar ou facilitando:

- A perda de postos de traballo do sector primario -gandaría, agricultura e
pesca- e do terciario -tendas e comercio.

- A extensión de alimentos modificados xeneticamente.

- A progresiva desaparición do agricultor/a familiar e/ou o máis respectuoso/a con
a terra e o medio.

- A preponderancia no sector da alimentación das multinacionais.

Vantaxes de consumir productos locais

Vantaxes de consumir produtos da túa zona:

Os bancos privados inventanse o 95% dos cartos

Créanos da nada a través dos créditos pero nolos fan devolver con intereses.

Facer conservas na casa é moi sinxelo

Cando se fai doce de froitas ou algún mollo para empregar varios días, coma a salsa de tomate, pódese aproveitar, facer unha boa cantidade, e a conservar para cando xa os ingredientes non estean no mellor tempo. E o mesmo con moitas outras comidas.

Mitos sobre o comercio xusto

Desmentindo mitos sobre o comercio xusto.

Levántasche, corres a cortina para que entre a luz, almorzas té ou café con cereales, vístesche, fas a cama, colles a comida do mediodía se é que non volves comer a casa e márchasche ao traballo ou a estudar. Como moito pasou unha hora pero na túa vida xa interviñeron moitos produtos de consumo, pero ¿de consumo consciente?

Falsos mitos e ideas a ter en conta:

Compostaxe caseiro

Compost: es un abono orgánico obtenido a partir de
la descomposición aerobia (en presencia de oxígeno) por la acción de
millones de microorganismos, de la parte orgánica de los residuos de
origen animal o vegetal. Es un producto estable, de olor agradable.

Compostaje: Técnica por la cual la materia orgánica
es descompuesta de forma controlada imitando los procesos naturales de
fermentación termófila para producir humus, convirtiéndose en un
producto válido parar abonar suelos y plantas. Es una forma de
reciclaje.

 

proxecto fiare galiza