O diñeiro é débeda

A publicidade o descuberto

Consume ata morrer

Documental sobre a manipulación da publicidade comercial sobre as nosas vidas. Como nos van levando cara ao consumismo indiscriminado e ao individualismo egoista. O verdadeiro poder das grandes empresas de produtos e servizos.

O futuro do planeta depende moito máis do noso consumo que das urnas.

A alimentación é un dereito humano básico.
Toda-las persoas deben ter acceso a alimentos sans, nutritivos e culturalmente apropiados, en cantidade e calidade suficientes para levar unha vida sa.

Algúns alimentos conteñen produtos perjudiciales para a nosa saúde

Esixe unha lei contra a madeira ilegal

Greenpeace lanza unha campaña de recollida de firmas para crear unha lei que garantice un uso sostible dos recursos forestais.

Consumo de carne, ¿consumo responsable?

O consumo non responsable de carne carrexa problemas de saúde, económicos e ecolóxicos. Máis aló do polémico maltrato aos animais, convén reflexionar sobre as consecuencias do consumo excesivo de carne nos países ricos e a súa paulatina extensión á poboación mundial.

Patentes biotecnológicas. La OMC al servicio de las multinacionales

De esta manera, se adueñan de recursos naturales o de animales y plantas que habían sido mejorados durante milenios por toda la Humanidad y que, hasta ahora, no tenían dueño.

Las consecuencias de estas patentes biotecnológicas ya resultan dramáticas para buena parte de la población.

A Comisión Europea rexeita aprobar dous millos transxénicos

A Comisión Europea rexeita aprobar dous millos transxénicos de Monsanto e Pioneer así como unha pataca transxénica de Basf.

A Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria da UE é cuestionada pola Comisión no debate sobre transxénicos que tivo lugar o­nte.

 

proxecto fiare galiza