O asociacionismo cooperativo

¿Qué é a intercooperación?
 

A intercooperación ou cooperación entre cooperativas se define como o seguinte principio: "As cooperativas serven ós seus socios e socias o máis eficazmente posible e fortalecen o movemento cooperativo traballando conxuntamente a nivel local, rexional, nacional e internacional".

A intercooperación é sinónimo de maiores servicios, maior fortaleza, maior capacidade de xeración de postos de traballo. 


¿Por qué intercooperar?


En primeiro lugar porque os retos e desafíos que presenta o mercado global aconsellan abandonar os protagonismos, personalismos e localismos e dotarse dos recursos necesarios para garantir a viabilidade presente e futura.

As cooperativas necesitan estar nas mellores condicións para asumir eses desafíos, o que significa: dimensión, capacidade financiera, xestión empresarial, planeamento, estudios, investigación e desenvolvemento, capacidade de negociación, etc.

A cooperación é a mellor ferramenta para conseguir todo isto, compartindo e optimizando esforzos e recursos.

¿Cómo intercooperar?


As cooperativas poden asociarse entre sí a través de distintas fórmulas: mediante convenios de colaboración, fusións ou absorcións, agrupacións de interese económico, constituíndo outras sociedades e mediante a creación de cooperativas de segundo grao.

Ademais, para a defensa e promoción dos seus intereses as cooperativas poden asociarse libre e voluntariamente en unións, federacións e confederacións. Na actualidade en Galicia contamos con sete unións de cooperativas activas.

Funcionamento das Unións de Cooperativas


O funcionamento é o mesmo que nas cooperativas.

Unha asamblea xeral, composta por tódalas cooperativas asociadas, que elixe ó consello rector e ós interventores. Asi mesmo aproba os programas de traballo, os orzamentos e as liñas de actuación.

O consello rector é responsable dos distintos programas e servicios e un equipo técnico é quen se ocupa de executar, xestionar e levar a cabo os programas e servicios demandados.


¿Qué ofrecen as Unións de Cooperativas?


Os servicios máis habituais son:

- Representación e defensa dos intereses comúns das cooperativas asociadas.

- Información e asesoramento cooperativo especializado.

- Formación cooperativa, empresarial e profesional.

- Charlas e xornadas técnicas, divulgativas, etc.

- Fomento do cooperativismo e da intercooperación.

- Xestión de aspectos administrativos e empresariais.

- Asesoramento e xestión laboral, fiscal e contable.

- Tramitación de subvencións e información sobre as mesmas. 

 

proxecto fiare galiza