España reutiliza o 85% do papel consumido

O 'top ten' dos países que máis reciclan está liderado por Estados Unidos, seguido de Xapón, Chinesa, Alemania e Corea do Sur. Pechan a clasificación Reino Unido, Francia, Italia, Canadá e España.

Neste último caso, a reciclaxe evita a emisión de 4,1 millóns de toneladas de CO2 --que representan máis do 1% das emisións totais que produce o país--, segundo un informe elaborado por ASPAPEL. O mesmo documento sitúa o consumo medio de papel por habitante ao ano en 176 quilos, unha cifra superior á media europea, que alcanza os 139 quilos por habitante (un 21% máis).

A sensibilización dos cidadáns tamén repercute nun aumento da taxa de reciclaje, que pasou do 61,6% en 2003 ata o 84,6% en 2007. Tamén a industria papeleira experimentou unha mellora nas súas cifras: dos 4,4 millóns de toneladas reciclados en 2003 aos 5,7 millóns de toneladas neste ano, segundo a última memoria de actividades de REPACAR.

Deste xeito, o papel e cartón usado recuperados para o seu posterior reciclaje supoñen un aforro de volume nos vertedeiros equivalente a 46 estadios de fútbol como o Bernabéu ou o Camp Nou cheos ata arriba.

De todolos xeitos, o 19% do papel que se utiliza na elaboración de libros ou se destina a papel higiénico e sanitario non se pode reciclar porque, debido ao seu uso, deteriórase ou se destrúe.

fonte: Europa Press 

 

proxecto fiare galiza