Liña de limpeza Lympha

LYMPHA é a primeira liña de deterxentes ecolóxicos de uso doméstico e personal con tensioactivos elaborados a partir de materias primas de comercio xusto.

A rede comercial crea valor engadido de alta calidade en toda a cadea, dende a orixe pasando polos importadores europeos, cooperativas de importación e distribución según criterios de comercio xusto e finalmente a nosa cooperativa.

PRODUCTORES

A liña de detergentes Lympha está elaborada con tensioactivos obtidos da transformación do aceite de coco babaçú, producido pola Cooperativa Dúas Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago Do Junco en Coppalj Maranhãou. O valor social do proxecto baséase na súa colaboración coa Asociación Assema (www.assema.org.br), unha organización do estado de Maranhãou en Brasil, comprometida coa defensa das comunidades indíxenas e dunha planta que é esencial para esas mesmas comunidades: o coco Babaçú. Cómprase o aceite biolóxico extraído do coco babaçú a 3 $USD o quilo.

Os aceites esenciais de comercio xusto e certificados ecolóxicos utilizados proceden de Phalada - India (www.phaladaagro.com). Phalada asocia a 110 pequenos agricultores residentes no estado sur-occidental de Karnataka e produce utilizando un método biolóxico e estándares sociais e ambientais elevados. Polo xeral, os productores posúen entre media hectárea e dúas hectáreas. Phalada apóialles no proceso de conversión ao biolóxico e comprométese a promover os seus produtos.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Considérase ao babaçú comoa planta da vida porque garante a subsistencia de millóns de persoas que viven na rexión. Cada parte da árbore ten un valor económico: o tronco e as ramas serven para a construción e a elaboración dos teitos das casas rurales; as fibras utilízanse para a fabricación de obxectos en mimbre; as follas como abono para os cultivos. Pero sobre todo é a froita a que representa o recurso máis grande, porque dela extráense sustancias importantes para a alimentación humana e animal, e serve para a produción de carbón vegetal.

Desafortunadamente, coa apertura da rede de estradas transamazónicas, iniciouse a destrución sistemática do bosque coa concesión de terreos ás grandes empresas de ganadería.
Só entre 1967 e 1984, 1,35 millóns de hectáreas de bosque de babaçú foron ocupadas por estas novas empresas.

O resultado foi non soamente a destrución dun sistema ecolóxico, senón tamén o empeoramiento das condicións de vida das poboacións indígenas cuxa subsistencia depende do uso dos produtos da selva.

Para garantir ás familias rurales a permanencia nestas terras e impedir a súa éxodo cara ás cidades, as organizacións campesiñas están loitando desde fai varios anos para manter o libre acceso ás palmas que se atopan nos terreos públicos e privados. Grazas a esta loita nalgúns municipios do estado de Maranhãou se logrou obter a aprobación da lei "Babaçú livre" que non só garante o libre acceso á colleita de froitas, senón que prohibe ademais cortar as árbores e palmeras e o uso de herbicidas.
A loita das diferentes comunidades campesiñas e a das comunidades que cosechan coco babaçú está coordinada pola Asociación Assema, a contraparte deste proxecto.

Características dos productos Lympha:

1. Certificación Aiab-Icea.

Todos os produtos da liña Lympha son certificados coa marca Aiab-Icea (www.icea.info)
Esta certificación garante non soamente a biodegradabilidad do produto, senón ademais a orixe vegetal de todas as sustancias utilizadas.

A certificación Aiab-Icea esixiu ademais a realización de tests de efficiencia dos produtos.
Aos produtos da Liña Lympha realizáronse ensaios para comprobar a eficacia no laboratorio Lab Test (Venecia), o cal certificó que a súa capacidade de lavado foi igual ou superior a el dos mellores produtos no mercado. As dósis suxeridas garanten entón unha capacidade de lavado igual ou superior a aquela dos mellores produtos dispoñibles.

2. Materias primas de agricultura biolóxica.

Tanto o aceite de coco Babassù como os aceites esenciais provenientes de Phalada son certificados biolóxicos.

3. Biodegradabilidad.

O produto resulta biodegradable segundo os dous criterios: biodegradabilidad rápida (biodegradabilidad aeróbica) e biodegradabilidad de longa duración (biodegradabilidad anaeróbica).
Calculouse a redución do impacto ambiental (toxicidad acuática, efectos a longo prazo para os organismos acuáticos) a través do método do Volume Crítico de diluición (VCDTOX) segundo os criterios Ecolabel (DC 2003/31/CE).

4. Embalaje para aforrar e reducir os efectos negativos sobre o ambiente.


Os detergente máis utilizados da liña Lympha foron ideados, máis aló do embalaje clásico, tamén en envases de 5 lt e nun contenidor de 20 Lt para ser comercializados individualmente, para reducir o impacto negativo sobre o ambiente a través do re-uso dos envases usados para o transporte dos produtos.
5. Seguridade.
Os produtos Lympha conteñen Bitrex, unha sustancia moi amarga que impide a ingestión por parte dos nenos.
6. Testados dermatolóxicamente.
A tolerancia cutánea dos produtos foi evaluada con tests realizados con probas nun laboratorio dermatológico. Os produtos son dermatológicamente testados e declarados non irritantes polo Laboratorio Chelab (TV) na Clínica Dermatólogica da Universidade de Padova (www.chelab.it).
7. Non testado en animais.
A LAV - Lega Anti-Vivisección (www.infolav.org), xunto a outras asociacións animalistas europeas, fíxose promotora da Campaña "Stop aos tests sobre os animais " para prohibir a venda de produtos cosméticos testados sobre os animais.
Os produtos Lympha son conformes ao estándard internacional "Non testado sobre animais" e polo tanto, levan o escrito: "Stop aos tests sobre os animais" Controlado por ICEA para LAV " .
O Certificado N. 0019 entrégase por parte de LAV á Cooperativa Social Mondo Solidale responsable pola produción dos produtos Lympha.

 +info: http://www.lympha.eu/

En xullo, na cooperativa.


 

proxecto fiare galiza