Viajar a todo tren

Jordi Gascón e Ernest Cañada

O turismo non conlleva necesariamente desenvolvemento. En países onde o boom turístico contribuíu ao incremento do Produto Interior Bruto, tamén xerou impactos negativos que non sempre se reflicten nos cálculos macroeconómicos, pero que padecen especialmente os sectores máis desfavorecidos.

Por outra banda, este crecemento económico de cando en cando vai parello a unha redistribución dos beneficios xerados e provoca graves problemas medioambientales.

Cal é, polo tanto, a relación entre turismo e desenvolvemento. ¿Pode ser o turismo un motor de desenvolvemento? ¿En que condicións? Neste libro, os seus autores analizan o xeito en que o turismo poida converterse nunha actividade vinculada aos intereses da maioría e colabore na sostenibilidad das economías locais, do seu medio ambiente e das súas características culturais. (Icaria)

 

proxecto fiare galiza