Tres historias, un modelo

Este impresionante documental céntrase  na problemática dos modelos agrícolas e ganadeiros e as consecuencias socias e ambientais que xenera. Directo e sen filigranas, este vídeo representa unha perspectiva integradora do medioambiente, onde os problemas sociais e ambientais se retroalimentan demostrando a necesidade da ecoloxía social como resposta real ao sistema socieconómico actual.

 

proxecto fiare galiza