Endulza a vida coa panela

ARBORE xunto con AMARNATE fixemos a finais do ano pasado unha importación conxunta dende Ecuador de panela de Comercio Xusto e biolóxica.

Trouxemos riquísima panela directamente do campo, coas mellores condicións para os agricultores e para tí.

Que postres eco-xustos máis ricos imos preparar. Mmmmm!

O noso grupo productor:

A nosa panela procede da cooperativa El paraíso, situada no noroeste de
Quito (Ecuador). Unha vez elaborada, a panela e comercializada por
Maccita, organización que traballa polo desenrolo rural e proporciona
os pequenos agricultuores capacitación, asistencia técnica na
producción e comercialización.

A panela chega a túas mans, sen intermediarios, directamente, gracias a colaboración entre Amarante e Árbore.

O contexto socioeconómico:

Tradicionalmente os traballadores da panela proveñen dos sectores
máis empobrecidos da agricultura ecuatoriana, feito que os convirte en
víctimas fáciles dos intermediarios tradicionais da comercialización.

Neste caso son os productores quenes establecen as reglas sobre
comercialización. As cooperativas de panela poden así ver mellores días
para súas familias, a súa zona e o seu sector.

Viaxes solidarios:

Existe a posibilidade de coñecer a realidade dos nosos productores a través do programa Xanela Aberta de Amarante, informate en info@arbore.org

 

proxecto fiare galiza