Liña de cueiros Bambo

¿Sabía vostede que a dermatitis do pañal é un problema moi frecuente nos nenos durante os dous primeiros anos de vida? O uso de pañales de baixa calidade cuxo contido en plástico non deixa respirar á pel e que levan ingredientes cuestionables poden contribuír a unha dermatitis.

Bambo Nature é o pañal da nova xeración de bebés, que foi deseñado en colaboración coa Federación Europea de Asma, a Asociación de Alergia de Dinamarca e con pais.

O seu deseño innovador permite a circulación do aire na zona das costas evitando completamente a humidade e posible irritación da pel. As súas bandas laterales elásticas permiten total liberdade de movemento e comodidade.

Medio ambiente:

Agora xa ten a oportunidade de elixir un pañal que ofrece a máxima comodidade para o seu fillo xunto a unha calidade medioambiental moi alta comprobada polo selo "Nordic Swan" (cisne). Bambo Nature é o primeiro pañal no mercado español ao que se lle outorgou esta etiqueta oficial do respecto ao medio ambiente dos países nórdicos.

Fabricado pola casa danesa Abena, os pañales de Bambo cumpren cuns criterios medioambientales estritos tanto con respecto aos seus compoñentes como á fabricación.

Así, a celulosa utilizada no pañal provén de bosques escandinavos de manexo forestal responsable. Non se utilizan cloro nin blanqueadores ópticos. O superabsorbente necesario para unha absorción óptima do pañal foi substituído en parte por un absorbente biodegradable de almidón de trigo. Para a saúde do bebé, o pañal non contén ningún tipo de lociones, perfumes ou desodorantes, nin ningunha outra sustancia perigosa como ftalates, disolventes orgánicos ou compostos organoestánnicos (MBT, DBT, TBT) que contribúen á acumulación de tóxicos no Medio Ambiente.

Na súa fabricación:

- Limítanse ao mínimo as emisións ao aire (NOx, XO2) e ao auga (DCO)
- Limítanse os residuos a menos do 5 % do peso da mercancía
- Utilízase un mínimo de 20 % de enerxías renovables (hidráulica e eólica) así como un mínimo de 5 % de polímeros renovables (vegetales)
- Cúmprese coas normas internacionais de calidade ISO 9001 e de Medio Ambiente ISO14001.

É bo saber que:

Malia estas boas características medioambientales, os pañales de Bambo - igual que outros pañales ecolóxicos - non son 100 % biodegradables:

Toda a parte orgánica (celulosa, absorbente de trigo, polímeros vegetales, etc.) é biodegradable e teóricamente pode ser compostada. No entanto, hai unha parte que non é biodegradable (superabsorbente - inerte) ou difícilmente biodegradable (PP e PE). Ademais, por razóns de higiene e riscos sanitarios, as autoridades non admiten que os pañales sexan compostados en instalacións públicas (recolleita selectiva). En instalacións privadas (xardín propio) pódense compostar, pero é imprescindible retirar os compoñentes non biodegradables.

A vía normal e aconsellada de xestión de residuos dos pañales Bambo é xunto cos residuos urbanos que na gran maioría dos casos en España acaban en vertederos controlados. Alí todas as partes vegetales do pañal convértense en biogás que se extrae do vertedero e serve á produción de electricidade. Ao ter un pañal ecolóxico un contido vegetal moito máis alto que un pañal convencional produce mais biogás e deixa menos residuos finais. A ausencia de sustancias tóxicas ademais limita o risco para o Medio Ambiente ao mínimo ? sen falar das vantaxes para a saúde do bebé.

En xullo, na cooperativa.

 

proxecto fiare galiza