Asemblea Xeral da Cooperativa / Domingo 19 ás 10:30h

Como tódolos anos, o Consello Reitor convoca a Asemblea Ordinaria da cooperativa co obxectivo de informar da marcha da cooperativa, e presentar as contas do ano 2015 e orzamentos do 2016 para a súa aprobación.

Lembrade que se non vos é posible asistir podedes delegar o voto cubrindo o documento que tedes ao final da páxina.

A orde do día:

1.ELECCIÓN DA MESA DA ASEMBLEA. [5 min]
2.APROBACIÓN DA ACTA DA ÚLTIMA ASEMBLEA. [5 min]
3.CONTAS
a) APROBACIÓN DAS CONTAS 2015. [20 min]
b) APROBACIÓN DOS ORZAMENTOS 2016. [20 min]
c) INFORME DO INTERVENTOR 2015. [5 min]
4.INFORME DE COMISIÓNS. [15 min]
5.RENOVACIÓN DE CARGOS. [25 min]
6.ROGOS E PREGUNTAS. [10 min]

Lugar, data e hora de celebración

Lugar: López Mora, 30.
Data
: 19 de Xuño
Hora
: Primeira convocatoria ás 10:30h / Segunda convocatoria 11:00h

 

 

proxecto fiare galiza