A publicidade o descuberto

Vídeo educativo sobre as claves para entender críticamente as mensaxes publicitarias. A Publicidade ao Descuberto aborda os procesos ... todos » narrativos e trucos na Publicidade, con especial incidencia naqueles derivados das novas tecnoloxías. Sinopsis: Este vídeo suscítase no seu desenvolvemento dar resposta a catro cuestións: - ¿Que é a publicidade?: Breve reseña histórica, relación coa sociedade de consumo, vínculo co desenvolvemento das tecnoloxías, obxectivos da comunicación persuasiva (breve distinción entre publicidade, propaganda e campañas). Obxectivos da publicidade. - Tipos de publicidade: publicidade ?urbana? (vallas, marquesinas, autobuses...), spots tv, cuñas en radio, impresos en prensa, Internet, publicidade interactiva en tv... - Procesos persuasivos: a visión parcial das mensaxes publicitarias: a seducción na mensaxe. - Discursos narrativos: desde o punto de vista da imaxe e do son e o texto. Construción narrativa do spot publicitario. Recursos formais e expresivos: apelación a emocións, modelos sociais, mitos, a venda da felicidade, etc. Obxectivo xeneral: Promover un coñecemento crítico sobre o mundo da publicidade que derive nun empoderamiento do cidadán na sociedade de consumo. Obxectivos específicos: Obter un coñecemento xeral do papel da publicidade no contexto da nosa sociedade. Coñecer os diversos tipos de publicidade no seo dos procesos de comunicación persuasiva. Coñecer os recursos máis habituais empregados en publicidade para a construción do mundo desexable, con especial incidencia naqueles derivados das novas tecnoloxías.

 

proxecto fiare galiza